ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot


โรคกุ้งขาว
เกษตกรยุคใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
ศูนย์วิจัยประมง shrimp man
เว็บไซด์กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน่วยงานรัฐบาล
\Desktop\Development-of-the-Shrimp-Research-Network-in-Thailand
สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กรมประมง
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ. National Institute of Animal Health
ศูนย์วิจัยและพัฒนาชายฝั่งจันทบุรี


วิธีการตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย เชื้อโปรโตซัวในกุ้งขาว

วิธีการตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย เชื้อโปรโตซัวในกุ้งขาว

วิธีการตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย เชื้อโปรโตซัวในกุ้งขาว
เกิดโรคกับกุ้งได้ ในที่นี้จะขอแนะนำการหาเชื้อแบคทีเรียในกุ้งแบบง่าย ๆ และสะดวก คือ
1. ดูจากลักษณะอาการ และสไลด์จากตัวอย่างสด  วิธีนี้สามารถบอกได้คร่าว ๆ ว่าอาการที่เกิดขึ้นน่าจะเกิดเนื่องจาก
แบคทีเรีย  เช่น  อาการตัวแดง  หางบวมน้ำ  เสี้ยนดำ  ตับฝ่อ  เรืองแสง  มีน้ำขังบริเวณผิวเปลือกของเหงือก แผ่นปิด
เหงือกบวม
2. ดูจากการทำ imprint (นำชิ้นส่วนหรืออวัยวะที่สงสัยไปแตะกับสไลด์ที่สะอาดแล้วนำไปย้อมแกรม)วิธีนี้สามารถ
บอกลักษณะของเชื้อแบคทีเรียว่ามีรูปร่างเป็นอย่างไร   ติดสีแกรมลบหรือบวก และมีการติดเชื้อแบคทีเรียในอวัยวะ
ส่วนไหนของตัวกุ้งบ้าง
3. ดูจากการเพาะเชื้อหรือเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียบนอาหารเลี้ยงเชื้อ   อาหารเลี้ยงเชื้อบางชนิดจะมีความจำเพาะกับเชื้อ
แบคทีเรีย เช่น อาหารเลี้ยงเชื้อ TCBS จะพบว่ามีแบคทีเรียในกลุ่มวิบริโอเจริญได้ดีเป็นต้น

อุปกรณ์
1. ตัวอย่างกุ้งขาว
2. อาหารเลี้ยงเชื้อ TCBS, NA + เกลือ 1.5%, TSA + เกลือ 1.5%
3. สไลด์
4. สีย้อมแกรม
5. กล้องจุลทรรศน์

วิธีการ
1. นำกุ้งขาวติดเชื้อแบคทีเรีย นำมาตัดส่วนของเหงือกวางบนสไลด์ ส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์กำลังขยาย 400X
2. ทำ Imprint โดยการตัดส่วนของต่อมน้ำเหลือง หรือหัวใจ หรือตับและตับอ่อน ตัดเป็นชิ้นเล็ก ๆ แล้วมาแตะเบาๆ
บนสไลด์ทิ้งให้แห้งแล้วนำมาผ่านเปลวไฟ  และย้อมด้วยสีย้อมแกรมกล่าวคือนำเชื้อที่ต้องการเขี่ยลงบนน้ำบนสไลด์
รอให้แห้งแล้วนำไปผ่านเปลวไฟ 2-3 ครั้ง, หยดสี ครีสตัลไวโอเลต (Crystal violet) ลงให้ท่วมแผ่นกระจกเป็น
เวลา 1 นาที , ล้างออกด้วยน้ำสะอาด , หยด ไอโอดิน ให้ท่วมแผ่นกระจกเป็นเวลา 1 นาท ี, ล้างออกด้วยน้ำสะอาด,
หยดดีโคโลไรเซอร์ (Decolorizer) ให้ท่วมแผ่นกระจกเป็นเวลา15 วินาที, ล้างออกด้วยน้ำสะอาด, หยดสีซาฟรานิน
(Safranin) ให้ท่วมกระจกเป็นเวลา 30 วินาที, ล้างออกด้วยน้ำสะอาด, เช็ดเบา ๆ ด้วยกระดาษหรือผ้านุ่ม, ดูด้วย
กล้องจุลทรรศน์
     หมายเหตุ แบคทีเรียแกรมลบจะติดสีแดง ส่วนแบคทีเรียแกรมบวกจะติดสีน้ำเงิน
3. เขี่ยเชื้อบนอาหารเลี้ยงเชื้อ โดยการใช้ลูปเผาไฟให้ร้อนทิ้งให้เย็น แล้วนำมาแตะส่วนของต่อมน้ำเหลืองหรือตับอ่อน
หรือกล้ามเนื้อ แล้วนำไปป้ายบนอาหารเลี้ยงเชื้อที่เตรียมไว้ นำไปบ่มที่ 35 องศาเซลเซียสเป็นเวลานาน 18-24 ชั่วโมง
หรือบางรายอาจทำการเพาะเชื้อจากเลือดกุ้งเพราะกุ้งที่ป่วยด้วยภาวะติดเชื้อแบคทีเรียเราสามารถพบเชื้อแบคทีเรีย
ได้ในกระแสเลือด แต่กุ้งที่เป็นปกติมีสุขภาพดีจะไม่สามารถพบเชื้อแบคทีเรียในกระแสเลือดเลย ตำแหน่งที่นิยมเจาะ
เลือดกุ้งคือ หัวใจ แอ่งเลือดใต้ท้อง (vertral sinus)

ผลการตรวจสอบ
1. จากสไลด์สดถ้าเป็นแบคทีเรียในกลุ่มวิบริโอ   จะเห็นเป็นรูปแท่งยาวเคลื่อนที่ได้จากกำลังขยาย 400-1,000 เท่า
ถ้าเป็นพวกฟิลาเมนทัส แบคทีเรีย (filamentous bacteria) ส่วนใหญ่จะพบบริเวณเหงือกและระยางค์ของตัวกุ้ง
2. จากการทำ imprint ถ้ามีการติดเชื้อแบคทีเรียจะพบเซลล์แบคทีเรียติดสีแดง (วิบริโอทุกตัวจะเป็นแกรมลบ)
และตรวจสอบได้ว่าอวัยวะส่วนไหนของตัวกุ้งมีการติดเชื้อแบคทีเรียบ้าง
3. แบคทีเรียเลี้ยงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ จะพบมีการเจริญเติบโตเป็นโคโลนีบนอาหารเลี้ยงเชื้อ ให้สังเกตลักษณะสีของ
โคโลนีบนอาหารเลี้ยงเชื้อ TCBS และนำมาย้อมแกรมดูอีกครั้งจุลลินทรีย์กับการเลี้ยงกุ้ง

โรติเฟอร์
แจกฟรีแผ่นพับบอลจุลินทรีย์
รายชื่อจุลลินทรีย์ทั้งหมดที่พบในประเทศไทย
บอลจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
บอลจุลินทรีย์สำหรับน้ำเค็ม
การแบ่งประเภทของจุลินทรีย์
จุลลินทรีย์ Microorganisms กับการเลี้ยงกุ้งขาวCopyright © 2010 All Rights Reserved.

ราชันย์ฟาร์ม ฟาร์มเลี้ยงกุ้งขาวชีวภาพ
ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดตราด