ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot


โรคกุ้งขาว
เกษตกรยุคใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
ศูนย์วิจัยประมง shrimp man
เว็บไซด์กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน่วยงานรัฐบาล
\Desktop\Development-of-the-Shrimp-Research-Network-in-Thailand
สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กรมประมง
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ. National Institute of Animal Health
ศูนย์วิจัยและพัฒนาชายฝั่งจันทบุรี


กุ้งขาว SPF plus R เป็นอย่างไร?

 

 
ในช่วงที่กุ้งขาวกำลังมาแรงขนาดนี้ เกษตรกรพิถีพิถันคัดเลือกลูกพันธุ์นำไปเลี้ยงในบ่อดินกันมาก ลูกกุ้งขาวที่มีอยู่ในตอนนี้ เห็นจะมาจาก 3 ทาง คือ 1.กุ้งฮาวายขนานแท้ 2.กุ้งบ่อดิน F1 ที่นำพ่อแม่จากฮาวายมาเลี้ยง แล้วพัฒนาเป็นพ่อแม่พันธุ์ 3.พ่อแม่กุ้งจีน ถ้าถามว่าเลี้ยงแบบไหนแล้วโตดีกว่ากัน ทีมงานคงจะฟันธงลงไปไม่ได้ เพราะมีปัจจัยหลายอย่างเป็นตัวประกอบ แต่เชื่อว่าใครๆ ก็อยากได้ลูกกุ้งที่ดีที่สุด โตเร็วที่สุด ปลอดเชื้อมากที่สุดมาเลี้ยงกันทั้งนั้น
ที่กล่าวมาทั้งหมด เพราะอยากจะนำเกล็ดความรู้มาเล่าสู่พี่น้องเกษตรกรฟังกันค่ะ เรื่องของเรื่องมีอยู่ว่า วันก่อนได้ข้อมูลจากเรนโบว์ฟาร์ม ในฮาวาย สหรัฐอเมริกา เขาบอกว่า "กุ้ง SPF น่ะเหรอ เด็กๆ เดี๋ยวนี้ที่ฟาร์มพัฒนาเป็น SPF plus R แล้ว" โอ้โห ฟังแล้วงง! แค่ SPF บ้านเรายังไม่ค่อยจะมีเลย นี่ไปถึง SPF plus R กันแล้ว
ไอ้เจ้าพ่อแม่พันธุ์กุ้งขาว SPF plus R เนี่ยราคาจะสูงกว่าพ่อแม่ SPF ปกติ เพราะเป็นการพัฒนารวมเข้าด้วยกันระหว่าง กุ้งขาว SPF + SPR นั่นเอง
ดร.ทิมโมที เฟลเกล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ท่านเล่าให้ฟังว่า มีบางบริษัทในบ้านเรา ก็พยายามจะพัฒนาเหมือนกัน แต่อาจจะใช้วิธีการไม่ถูกต้องนัก แทนที่จะปลอดโรค กลับกลายเป็นว่าสะสมโรคไปเสียนี่
บังเอิญ นสพ.กุ้งไทยได้เจอข้อมูลงานวิจัย ของมหาวิทยาลัยอริโซน่า ในการทดสอบกุ้งขาว SPF plus R ของเรนโบว์ฟาร์ม เทียบกับกุ้ง SPF ปกติ และบังเอิญอีกเหมือนกันที่ทีมงาน นสพ.กุ้งไทย ภาษาอังกฤษไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ ก็ได้รับความสนับสนุนจาก คุณหมอวิชัย ลาภจตุพร จากบริษัท แลบอินเตอร์ ในการแปลบทความให้ ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

วิธีการคัดเลือกพันธุ์ที่การต้านทานเชื้อไวรัสทอร่า (TVR)
ในปี 2542 พบว่าเริ่มมีการตายจากโรคทอร่า ซินโดรมในกุ้งฟ้า (Litopenaeus stylirostris) จากฟาร์มในประเทศเม็กซิโก โดยปกติกุ้งฟ้าเป็นกุ้งชนิดที่ทนต่อโรคทอร่า ซึ่งลักษณะอาการภายนอกแตกต่างจากอาการของโรคทอร่าในกุ้งขาวตามปกติไปเล็กน้อย ทำให้เกิดความวิตกกังวลว่าอาจมีไวรัสทอร่าสายพันธุ์ใหม่ (new strain) เกิดขึ้น
ตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมาคณะวิจัยของมหาวิทยาลัยอริโซน่า ในอเมริกา ทำการตรวจวิเคราะห์เชื้อไวรัสจากพื้นที่ต่างๆ ในแต่ละปีเพื่อเปรียบเทียบตัวเชื้อทอร่าที่พบในฮาวาย ว่าจะมีความรุนแรงแตกต่างกันหรือไม่ และพบในกุ้งชนิดไหนบ้าง โดยใช้วิธีตรวจวิเคราะห์ตามมาตรฐานสากล OIE ตรวจระดับ DNA เชื้อไวรัสจากเม็กซิโกคล้ายของฮาวาย แต่มีลักษณะแตกต่างที่สังเกตเห็นได้
ต่อมาในปี 2544 พบว่ามีโรคทอร่าที่คาดว่าเกิดจากไวรัสทอร่าสายพันธุ์ใหม่ระบาด ทำให้เกิดการตายของกุ้งขาวแวนนาไมในประเทศเบลิซที่ใช้พ่อแม่พันธุ์กุ้งที่คัดเลือกแล้วว่ามีความต้านทานเชื้อไวรัสสายพันธุ์ฮาวายไปเพาะเลี้ยง ในปี 2545 คณะวิจัยจากมหาวิทยาลัยอริโซน่า ได้ทำการแยกและตรวจวิเคราะห์ตามมาตรฐาน OIE พบว่ามีลักษณะแตกต่างของไวริออน (Virions) เล็กน้อย แต่มีขนาดไวริออนใหญ่กว่าไวรัสทอร่าจากฮาวาย และเม็กซิโกอย่างมีนัยสำคัญ จึงสรุปว่าเป็นซีโรไทป์ใหม่ สายพันธุ์เบลิซ (new Belize strain)
คณะวิจัยของสถาบันโอเชียนิก (OI) จึงได้พยายามพัฒนาหาครอบครัวของกุ้งขาวแวนนาไมที่ทนทานต่อเชื้อไวรัสทอร่า ทั้งสายพันธุ์ฮาวาย เบลิซ จึงได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลรุ่นลูกหลานของครอบครัวที่พัฒนาให้ทนต่อไวรัสทอร่าสายพันธุ์ฮาวาย ที่ได้ส่งไปตามฟาร์มผลิตพ่อแม่พันธุ์ต่างๆ ในอเมริกาตั้งแต่ปี 2538 มาทดสอบโดยวิธีให้รับเชื้อโดยการกิน สรุปได้ดังตารางข้างล่าง
วิธีการทดลอง
ใช้กุ้งระยะอนุบาลขนาด 2 กรัม จากฟาร์มเรนโบว์ ฮาวาย นำมาทดลองที่มหาวิทยาลัยอริโซน่า โดยให้กินเนื้อเยื่อกุ้งที่มีเชื้อไวรัสทอร่าปริมาณ 10% ของน้ำหนักตัว ให้กิน 3 ครั้ง วันละ 1 ครั้ง วันเว้นวัน และมีชุดควบคุมเปรียบเทียบที่ไม่ได้ให้เชื้อ โดยให้แต่อาหารสำเร็จรูปตลอดการเลี้ยง ชุดควบคุมเปรียบเทียบที่ได้รับเชื้อ โดยใช้กุ้งจากสถาบัน OI บนเกาะโคน่า ให้กินเนื้อเยื้อที่มีเชื้อแบบเดียวกัน กุ้งจากฮาวายชุดนี้ปกติจะมีอัตรารอดจากการได้รับเชื้อทอร่าสายพันธุ์ฮาวายประมาณ 0-40%
ทำการทดลอง 14 วัน โดยใช้น้ำทะเลเทียมความเค็ม 33 พีพีที ที่ผ่านการกรอง ทดลองภายใต้อุณหภูมิ 29 องศาเซลเซียส กุ้งจากเรนโบว์ฟาร์มทดลองในแท็งก์ขนาด 1,000 ลิตร กุ้งจาก OI ทดลองในแท็งก์ขนาด 900 ลิตร ตรวจสอบอัตรารอดหลังวันที่ 14 และมีการตรวจสอบทางเนื้อเยื่อเพื่อยืนยันการติดเชื้อไวรัสทอร่า
 
ตารางแสดงอัตรารอดตายของกุ้งขาวแวนนาไมจาก 2 แหล่ง หลังจากได้รับเชื้อไวรัส
สายพันธุ์เชื้อไวรัสทอร่า แหล่งของกุ้งที่ใช้ในการทดลอง อัตรารอดหลังได้รับเชื้อ
ไวรัสสายพันธุ์ฮาวาย กุ้งจาก OI ชุด Positive control อัตรารอดตาย 20%
ไวรัสสายพันธุ์ฮาวาย กุ้งจากฟาร์มเรนโบว์ มีอัตรารอด95%
ไวรัสสายพันธุ์เบลิซ กุ้งจาก OI ชุด Positive control มีอัตรารอด0%
ไวรัสสายพันธุ์เบลิซ กุ้งจากฟาร์มเรนโบว์ มีอัตรารอด63%
ไม่ได้ใส่เชื้อไวรัส กุ้งจากฟาร์มเรนโบว์ มีอัตรารอด100%

สรุปผลการทดลอง
กุ้งที่คัดเลือกสายพันธุ์มาจากเรนโบว์ ฮาวายฟาร์ม มีความทนทานมากกว่า มีอัตรารอด 95% หลังจากได้รับเชื้อไวรัสทอร่าสายพันธุ์ฮาวาย และมีอัตรารอด 65% หลังจากได้รับเชื้อไวรัสทอร่าสายพันธุ์เบลิซ แต่กุ้งจาก OI เกาะโคน่า มีอัตรารอด 20% และ 0% ตามลำดับ กุ้งจาก OI เกาะโคน่า ตายภายใน 4 วัน หลังจากได้รับเชื้อไวรัสสายพันธุ์เบลิซ
ผลการทดลองนี้ชี้ให้เห็นว่าเชื้อไวรัสทอร่าสายพันธุ์เบลิซรุนแรงทำให้กุ้งตายมากกว่าไวรัสทอร่าสายพันธุ์ฮาวาย นอกจากนี้ยังชี้ให้เห็นเทคนิคการคัดเลือกครอบครัวและปรับปรุงพันธุ์อาจจะทำให้กุ้งทนทานต่อไวรัสทอร่าได้หลายสายพันธุ์
 
ความเข้าใจเพิ่มเติมต่อการต้านทานเชื้อไวรัสทอร่า (TVR)
กุ้งฟ้า ไตลิรอสตริล (Litopenaeus stylirostris) จัดเป็นกุ้งขาวสายพันธุ์หนึ่งเป็นสายพันธุ์ดั้งเดิมที่นิยมเลี้ยงในแถบซีกโลกตะวันออก เช่น เอกวาดอร์ เม็กซิโก มาก่อน เหมือนกับทางเอเชียที่ดั้งเดิมเลี้ยงกุ้งกุลาดำ หลังจากนั้นได้หันมาเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมมากขึ้น ต่อมาเกิดโรคทอร่าซินโดรมระบาดในกุ้งขาวแวนนาไมทำความเสียหายอย่างมากจนยากต่อการแก้ไข ในหลายพื้นที่จึงหันกลับมาเลี้ยงกุ้งฟ้าใหม่ เพราะพบว่ามีความต้านทานต่อโรคไวรัสทอร่าได้ดีกว่ากุ้งขาวแวนนาไม แต่ก็พบการระบาดและการตายของโรคทอร่าในกุ้งฟ้าตามมาอีก จนคิดว่า มีไวรัสทอร่าสายพันธุ์ใหม่เกิดขึ้น มีการตรวจสอบพบว่ามีลักษณะแตกต่างของเชื้อจริง อย่างไรก็ตามไม่ได้สรุปว่าเป็นสายพันธุ์ใหม่
กุ้งที่มีความทนทานต่อไวรัสทอร่า (TVR) ไม่ได้หมายความว่าไม่ติดเชื้อ ไม่ตาย เพียงแต่มีอัตรารอดตายมากกว่าเมื่อได้รับเชื้อปริมาณเท่ากัน ในสภาพการทดลองหนึ่ง
ในสภาพการเลี้ยงจริง ปริมาณเชื้ออาจมีมากกว่าในการทดลอง สภาพการเลี้ยงอาจต่างจากการทดลองกุ้งจะป่วยตายหรือรอดตายจากการทดลองไป เพราะฉะนั้นถึงแม้กุ้งที่เป็นครอบครัวที่ต้านทานโรค (TVR) ในการเลี้ยงจริง ก็ยังต้องมีการเฝ้าระวังอย่างดีเพียงแต่มีโอกาสป่วยตายน้อยกว่า เชื้อไวรัสทอร่ามีการกลายพันธุ์แตกต่างกันไป และอาจมีการปรับเปลี่ยนตัวเองไปได้ตลอด กุ้งจากครอบครัวที่มีความต้านทานโรคไวรัสทอร่าสายพันธุ์หนึ่งอาจจะทนทานหรือไม่ทนทานต่อไวรัสอีกสายพันธุ์หนึ่งก็ได้
/หนังสือพิมพ์กุ้งไทย ปักษ์หลัง เดือนกรกฎาคม 2547
เนื้อหาจากหนังสือพิมพ์ กุ้งไทย
 



ข่าวสารจากสื่อมวลชน

กุ้งไซด์ใหญ่ขาดตลาด article
เว็บนี้มีงานวิจัยบทคัดย่อให้อ่าน
รวมรายชื่อวาสารการประมง สัตว์น้ำทะเล กุ้งทะเลเอาไว้นี่
ยุทธศาสตร์กุ้ง ฉบับที่ 2 กุ้งไทยพัฒนา นำพาเศรษฐกิจชาติ ผลิตได้มาตรฐานตลาด รักษ์ธรรมชาติยั่งยืน
กุ้งขาวแวนนาไม Litopenaeus setiferus หรือเรียกว่า White shrimp
export shrimp ยอดการส่งออกกุ้งขาว
สถานการณ์การเพาะเลี้ยงกุ้งขาวในประเทศไทย
เทคนิคการเลี้ยงกุ้งขาว หรือ วานาไม
เกษตรกรเตรียมล่ารายชื่อ ร้องนายกฯ เลิกห้ามเลี้ยงกุ้ง
Aquatic Asia 2011 งานแสดงเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมสัตว์น้ำเอเชีย
ใช้ยาฆ่าเชื้อในกุ้ง...ถอนใบอนุญาติ GAP จีเอพี
วิเคราะห์เศรษฐกิจสาขาประมงในครึ่งปีแรก ของปี 2553



Copyright © 2010 All Rights Reserved.

ราชันย์ฟาร์ม ฟาร์มเลี้ยงกุ้งขาวชีวภาพ
ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดตราด