ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot


โรคกุ้งขาว
เกษตกรยุคใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
ศูนย์วิจัยประมง shrimp man
เว็บไซด์กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน่วยงานรัฐบาล
\Desktop\Development-of-the-Shrimp-Research-Network-in-Thailand
สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กรมประมง
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ. National Institute of Animal Health
ศูนย์วิจัยและพัฒนาชายฝั่งจันทบุรี


เกษตรกรเตรียมล่ารายชื่อ ร้องนายกฯ เลิกห้ามเลี้ยงกุ้ง

เกษตรกรเตรียมล่ารายชื่อ ร้องนายกฯ เลิกห้ามเลี้ยงกุ้ง
กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในพื้นที่ภาคกลาง ทั้งจากอำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี จังหวัดนครปฐม และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้เตรียมล่ารายชื่อเสนอต่อ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ชะลอ มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ห้ามเกษตรเลี้ยงสัตว์น้ำความเค็มต่ำในบางพื้นที่ใน 55 จังหวัดทั่วประเทศเนื่องจากมีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมในเรื่องของคุณภาพน้ำ พร้อมทั้งส่งเจ้าหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อมลงมาตรวจสอบและวิจัยคุณภาพน้ำว่ากระทบกับสิ่งแวดล้อมจริงหรือไม่

นายอนุเดช เชี่ยวชาญวิลิตชกิจ นายกสมาคมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย กล่าวว่า จากมติ ครม. ทำให้เกิดผลกระทบกับเกษตรผู้เลี้ยงกุ้งจำนวน 55 จังหวัดทั่วประเทศ เนื่องจากเป็นอาชีพดั้งเดิมที่ทำมากว่า 20 ปีแล้ว และมีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ประยุกต์ในการเลี้ยง เช่น นำกุ้งขาวแวนาไม จากรัฐฟลอริดา และรัฐฮาวาย มาเลี้ยงผสมผสาน สามารถเพาะพันธุ์กุ้งเพสผู้ได้ทั้งหมด อีกทั้งยังปลอดสารพิษด้วย ซึ่งตรงกับความต้องการของตลาดที่ต้องการกุ้งตัวโต โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอบางแพจังหวัดราชบุรี เลี้ยงกุ้งและปลาประมาณ 80 % ของพื้นที่ ประมาณ 3,657 ไร่ จำนวนมากกว่า 200 ราย ผลิตกุ้งได้ปีละกว่า 6,494 ตัน ส่งออกต่างประเทศปีละกว่าสองหมื่นล้านบาท

21 ต.ค. 2553
ข่าวสารจากสื่อมวลชน

กุ้งไซด์ใหญ่ขาดตลาด article
กุ้งขาว SPF plus R เป็นอย่างไร?
เว็บนี้มีงานวิจัยบทคัดย่อให้อ่าน
รวมรายชื่อวาสารการประมง สัตว์น้ำทะเล กุ้งทะเลเอาไว้นี่
ยุทธศาสตร์กุ้ง ฉบับที่ 2 กุ้งไทยพัฒนา นำพาเศรษฐกิจชาติ ผลิตได้มาตรฐานตลาด รักษ์ธรรมชาติยั่งยืน
กุ้งขาวแวนนาไม Litopenaeus setiferus หรือเรียกว่า White shrimp
export shrimp ยอดการส่งออกกุ้งขาว
สถานการณ์การเพาะเลี้ยงกุ้งขาวในประเทศไทย
เทคนิคการเลี้ยงกุ้งขาว หรือ วานาไม
Aquatic Asia 2011 งานแสดงเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมสัตว์น้ำเอเชีย
ใช้ยาฆ่าเชื้อในกุ้ง...ถอนใบอนุญาติ GAP จีเอพี
วิเคราะห์เศรษฐกิจสาขาประมงในครึ่งปีแรก ของปี 2553Copyright © 2010 All Rights Reserved.

ราชันย์ฟาร์ม ฟาร์มเลี้ยงกุ้งขาวชีวภาพ
ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดตราด