ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot


โรคกุ้งขาว
เกษตกรยุคใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
ศูนย์วิจัยประมง shrimp man
เว็บไซด์กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน่วยงานรัฐบาล
\Desktop\Development-of-the-Shrimp-Research-Network-in-Thailand
สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กรมประมง
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ. National Institute of Animal Health
ศูนย์วิจัยและพัฒนาชายฝั่งจันทบุรี


Aquatic Asia 2011 งานแสดงเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมสัตว์น้ำเอเชีย

Aquatic Asia 2011 งานแสดงเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมสัตว์น้ำเอเชีย

Aquatic Asia 2011 งานแสดงเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมสัตว์น้ำเอเชีย

Aquatic Asia 2011 มุ่งตอบสนองการเติบโตของอุตสาหกรรมสัตว์น้ำเอเชีย นอกจากกุ้งและปลาแล้วยังเน้นที่ การเพาะเลี้ยงหอย ปลาหมึก ปู และ สาหร่าย งาน Aquatic Asia 2011 มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2554 ณ ศูนย์ไบเทค บางนา
 
อุตสาหกรรมสัตว์น้ำเอเชียยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยตลอดช่วงไตรมาสแรกของปี 2553 ภาคอุตสาหกรรมยังคงแสดงถึงแนวโน้มที่สดใส
 
การเพาะเลี้ยงปลานิล ยังเป็นดาวเด่นดวงใหม่ของอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ พื้นที่การเพาะเลี้ยงปลานิลยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วโลก ขณะเดียวกันการบริโภคปลานิลก็ยังพุ่งแรง โดยคาดกันว่าในปี 2553 จะมีผลผลิตปลานิลมากกว่า 3.2 ล้านเมตริกตัน แซงหน้าอุตสาหกรรมแซลม่อนไปอย่างสบายๆ
 
ในประเทศไทยกรมประมงได้ประกาศแผนกลยุทธ์สำหรับอุตสาหกรรมกุ้ง โดยมุ่งเน้นการจัดการด้านการส่งออกไปยังตลาดที่เป็นคู่ค้ารายใหญ่ โดยประเทศไทยมีแผนการผลิตกุ้ง 500,000-550,000 ตันต่อปีในระหว่างนี้จนถึงปี 2555 โดยเป็นการผลิตกุ้งขาวมากกว่า 90% ของปริมาณการส่งออกทั้งหมด
 
 
 
“แนวโน้มธุรกิจสัตว์น้ำที่ดีเช่นนี้มีอยู่ทั่วทุกภูมิภาคเอเชีย อย่างไรก็ดี อุตสาหกรรมสัตว์น้ำกำลังเผชิญกับความท้าทายสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการกีดกันทางการค้า การแข่งขันที่รุนแรง และ ปัญหาด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์” ทั้งนี้จากการเปิดเผยของ นางลัดดา มงคลชัยวิวัฒน์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด (นีโอ)
 
นางลัดดากล่าวเสริมว่า “งาน Aquatic Asia 2011 ซึ่งเป็นงานแสดงเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมสัตว์น้ำเอเชีย จะเป็นศูนย์กลางการเจรจาธุรกิจของผู้ซื้อ-ผู้ขายเทคโนโลยีสัตว์น้ำที่สำคัญของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้ศึกษาแนวโน้มของตลาด และขณะเดียวกันก็แสวงหาเทคโนโลยีที่จะนำไปใช้พัฒนาธุรกิจสัตว์น้ำของตน นอกจากเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแล้ว Aquatic Asia 2011 ยังมุ่งเน้นด้านการผลิตสาหร่ายทะเล และครอบคลุมเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงและการจับสัตว์น้ำอีกด้วย
 
ภายหลังจากการเปิดตัวการจัดงาน Aquatic Asia 2011 ในประเทศเวียดนามเมื่อเดือนมิถุนายน ที่ผ่านมา ผลปรากฏว่างาน Aquatic Asia 2011 ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการเป็นจำนวนมาก เนื่องจากงาน Aquatic Asia 2011 เป็นงานเทคโนโลเพื่ออุตสาหกรรมสัตว์น้ำโดยตรงและเป็นงานระดับภูมิภาคงานแรกของเอเชีย โดยเป็นงานที่มุ่งเน้นด้านเทคโนโลยีและโชลูชั่นทางธุรกิจเป็นสำคัญ ซึ่งเป็นสิ่งที่เกษตรกรและผู้ประกอบการกำลังแสวงหาเพื่อเร่งพัฒนาธุรกิจให้ทัดเทียมกับความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น
 
โดยงาน Aquatic Asia 2011 จะมุ่งเน้นเรื่องการวิจัย-พัฒนา การผลิต และการตลาดของผลิตภัณฑ์ 4 กลุ่มใหญ่คือ ปลา หอย สัตว์เปลือกแข็ง (กุ้ง ปู) และ สาหร่าย โดยคาดว่าจะมีบริษัทผู้นำด้านเทคโนโลยีสัตว์น้ำเข้าร่วมงานไม่ต่ำกว่า 50 บริษัท ซึ่งยังไม่นับรวมบริษัทที่แสดงสินค้าในส่วนงาน VIV Asia 2011 ที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการสำหรับธุรกิจสัตว์น้ำด้วยเช่นกัน คณะผู้จัดงานเชื่อว่า Aquatic Asia 2011 จะดึงดูดผู้เข้าชมงานจากภาคธุรกิจสัตว์น้ำไม่น้อยกว่า 5,000 คน
 
นอกเหนือจากงานแสดงสินค้า ภายในงาน Aquatic Asia 2011 ยังมีการจัดสัมมนา การสาธิตเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์จากบริษัทชั้นนำ และการประชุมนานาชาติ ที่มุ่งเน้นด้านวิทยาการเกี่ยวกับแนวโน้มและพัฒนาการของภาคอุตสาหกรรม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้นำ ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ได้นำเสนอข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรม
 
พร้อมกันนี้ นางศุภวรรณ ตีระรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายงานแสดงสินค้านานาชาติ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน) กล่าวว่า “สสปน ยินดีที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมของ VIV Asia 2011 และ Aquatic Asia 2011 และยินดีให้การสนับสนุต่อบริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด ในการประชาสัมพันธ์งาน Aquatic Asia 2011 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2554 ณ ศูนย์ไบเทค บางนา ภายใต้โครงการ Better the Best - - ซึ่งเป็นโครงการที่โปรโมตและส่งเสริมคุณภาพของงานแสดงสินค้าของไทยให้ก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”
 
“ประเทศไทยถือเป็นศูนย์กลางและเป็นเวทีธุรกิจที่สำคัญของอุตสาหกรรมไมซ์ในภูมิภาคอาเซียน ที่ผ่านมา สสปน. ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้การควบคุมดูแลของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางของอุตสาหกรรมไมซ์ในเอเชียมาโดยตลอด พร้อมกับให้การสนับสนุนแก่ผู้บริหารการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย โดยล่าสุด สสปน. ได้จัดทำแคมเปญ “100 A-HEAD” เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เข้าชมงานแสดงสินค้า โดยเฉพาะกลุ่มที่นำโดยเทรเวลเอเย่นต์ สมาคมการค้า และ หอการค้าต่างๆ โดยที่องค์กรเหล่านี้จะได้รับผลตอบแทนคนละ 100 เหรียญสหรัฐ สำหรับกลุ่มผู้แสดงสินค้าจำนวนขั้นต่ำ 15 คน และ พักอยู่ในประเทศไทยอย่างต่ำ 3 วัน 2 คืน
 
“ด้วยการสนับสนุนดังกล่าว จะเป็นช่องทางหนึ่งที่ส่งผลต่อความสำเร็จของงานแสดงสินค้าในประเทศไทย โดยในปีนี้คาดว่า อุตสาหกรรมไมซ์ของไทยจะดึงดูดให้มีนักท่องเที่ยวธุรกิจเดินทางมายังประเทศไทยกว่า 500,000 ราย และสร้างรายได้ให้แก่ประเทศไม่ต่ำกว่า 41 พันล้านบาท”
 
ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับงาน Aquatic Asia 2011 ซึ่งจะจัดระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2554 ณ ศูนย์ไบเทค บางนา โปรดติดต่อ ที่ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด โทรศัพท์ 02 203 4241 หรือ อีเมลล์ wara@qsncc.com หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.aquatic-asia.netข่าวสารจากสื่อมวลชน

กุ้งไซด์ใหญ่ขาดตลาด article
กุ้งขาว SPF plus R เป็นอย่างไร?
เว็บนี้มีงานวิจัยบทคัดย่อให้อ่าน
รวมรายชื่อวาสารการประมง สัตว์น้ำทะเล กุ้งทะเลเอาไว้นี่
ยุทธศาสตร์กุ้ง ฉบับที่ 2 กุ้งไทยพัฒนา นำพาเศรษฐกิจชาติ ผลิตได้มาตรฐานตลาด รักษ์ธรรมชาติยั่งยืน
กุ้งขาวแวนนาไม Litopenaeus setiferus หรือเรียกว่า White shrimp
export shrimp ยอดการส่งออกกุ้งขาว
สถานการณ์การเพาะเลี้ยงกุ้งขาวในประเทศไทย
เทคนิคการเลี้ยงกุ้งขาว หรือ วานาไม
เกษตรกรเตรียมล่ารายชื่อ ร้องนายกฯ เลิกห้ามเลี้ยงกุ้ง
ใช้ยาฆ่าเชื้อในกุ้ง...ถอนใบอนุญาติ GAP จีเอพี
วิเคราะห์เศรษฐกิจสาขาประมงในครึ่งปีแรก ของปี 2553Copyright © 2010 All Rights Reserved.

ราชันย์ฟาร์ม ฟาร์มเลี้ยงกุ้งขาวชีวภาพ
ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดตราด