ReadyPlanet.com


โรติเฟอร์และวิธีการเลี้ยง


โรติเฟอร์น้ำกร่อย

โรติเฟอร์น้ำกร่อยสายพันธุ์ใหม่มีขนาดประมาณ 200 ไมครอน องด้วยตาเปล่าจะเห็นตัวของมันเป็น
จุดขาวๆเล็กๆเท่าปลายดินสอ แตกต่างกับตะกอนตรงที่มันเคลื่อนไหวได้ด้วยตัวเอง พบทั่วไปใน
เหล่งน้ำชายฝั่ง ปากแม่น้ำ บ่อเลี้ยงกุ้ง บ่อเลี้ยงปลา และนาอาร์ทีเมีย โรติเฟอร์กินอาหารได้หลาย
ชนิดทั้งแบคทีเรีย ยัสต์ ขี้กุ้งขนาดเล็ก อาหารสำเร็จรูป เลือดปลาและโปรโตซัว แต่อาหารที่เหมาะสม
ที่จะใช้เลี้ยงโรติเฟอร์ในประเทศไทย คือ คลอเรลลาโรติเฟอร์ของไทยเจริญเติบโตได้เร็วมากอายุ
ประมาณ 1 วัน ก็ให้ลูกได้แล้ว และเจริญเติบโตได้ดีถ้าอากาศร้อน 32-35องศาเซลเซียส บางสาย
พันธุ์เพิ่มจำนวนได้ 5-7 เท่าใน 1 วัน ส่วนใหญ่เจริญเติบโตได้ดีในน้ำความเค็ม 10 - 15 พีพีที
แต่โรติเฟอร์สายพันธุ์ ที่เก็บมาจากนาอาร์ทีเมียของสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง จังหวัด
เพชรบุรี เพิ่มจำนวนได้ดี แม้จะเพาะเลี้ยงในน้ำความเค็ม 30 พีพีทีโรติเฟอร์เหมาะที่จะใช้เป็น
อาหารของลูกกุ้งกุลาดำหรือลูกกุ้งทะเลในระยะไมซิสและสามารถใช้แทนอาร์ทีเมียเพิ่งฟักได้ใน
ระยะโพสลาวา 1-4โรติเฟอร์เพาะง่ายได้ผลเร็ว เพาะเพีง 1 วัน ก็เก็บผลผลิตได้ แล้วจึงเหมาะอย่าง
ยิ่งที่จะใช้อาร์ทีเมียเพื่งฟักในการอนุบาลลูกกุ้งกุลาดำในระยะดังกล่าว

วิธีการเพาะเลี้ยงโรติเฟอร์ในบ่อ 10 ตัน
1. ใส่คลอเรลลาลงในบ่อโรติเฟอร์ และเติมน้ำจืดลงได้น้ำเต็มบ่อไม่เกิน 20 พีพีที นั่นคือใส่น้ำคลอเรลลา ประมาณ 2 ส่วนและน้ำจืด
ประมาณ 1 ส่วน วัดตวามโปร่งใสของน้ำ
2. ใส่พันธุ์โรติเฟอร์ที่เตรียมไว้ลงไปให้เหมาะสมกับปริมาณคลอเรลลาในข้อ 1 เช่น ถ้าวัดความโปร่งใสของ คลอเรลลาได้ 50 ซม.
ให้ใส่โรติเฟอร์ที่กรองจากบ่อเก่า 30-50% ถ้าความโปร่งใส 70 ซม.ให้ใส่โรติเฟอร์ที่กรองจากบ่อเก่า 10-30%
3. ให้ฟองอากาศ
4. ปิดบ่อด้วยผ้าพลางแสง 50-80% เพื่อป้องกันการเจริญเติบโตของไดอะตอมธรรมชาติ
5. วัดอุณหภูมิของน้ำ
6. ครบ 1 วัน วัดอุณหภูมิของน้ ำถ้าอุณหภูมิประมาณ 30 องศาเซลเซียส เก็บเกี่ยวโรติเฟอร์ไปใช้ 50 องศาเซลเซียส และถ้าอุณหภูมิ
32-25องศาเซลเซียส เก็บเกี่ยว 70-80%โดยใช้วิธีถ่ายน้ำผ่านถุงกรองขนาดตา60 ไมครอน ผูกปลายอีกข้างหนึ่งไว้ให้แน่น คอยระวัง
ให้โรติเฟอร์อยู่ในน้ำตลอดเวลาเพื่อไม่ให้โรติเฟอร์แห้งตายเมื่อถุงกรองเริ่มตันจึงเปิดปากถุงเพื่อถ่ายโรติฟอร์ที่กรองได้ลงในถังที่มี
น้ำไปใส่รวมกันในถังใหญ่ให้กินคลอเรลลา ก่อนแบ่งโรติเฟอร์ให้ลูกกุ้งแต่ละบ่อกิน
7. เติมคลอเรลลาผสมน้ำจืดให้ได้ความเค็มไม่เกิน 20 พีพีที ลงไปจนเต็มบ่อ
8. ดำเนินการตาม ข้อ3-7
9. เติมคลอเรลลาผสมน้ำความเค็มไม่เกิน 20 พีพีที ลงไปจนเต็มบ่อ
10. ดำเนินการตาม ข้อ 3-5
11. ครบ 1 วัน เก็บเกี่ยวโรติเฟอร์ทั้งหมดแล้วล้างบ่อเพาะใหม่
12. ดำเนินการตาม ข้อ1-11 จนลูกกุ้งเข้าระยะโพสลาวา 5 จึงหยุดเพาะและเก็บโรติเฟอร์ส่วนหนึ่งเป็นพันธุ์โดยเลี้ยงไว้ในแก้วหรือใน
โหลเล็กที่อุณหภูมิห้องใส่โรติเฟอร์น้อยๆในคลอเรลลาหนาแน่น เมื่ออาหารหมด (4-5วัน)น้ำใสจึงเลี้ยง ใหม่ในปริมาตรเดิมหรือถ้าพบ
ไข่พัก(resting egg)ของโรติเฟอร์ ซึ่งมีลักษณะคล้ายไข่ปกติแต่มักมีสีออกน้ำตาลมากกว่าและมักมีคล้ายช่องว่างอยู่ใน เซลล์ไข่ สามารถ
รวบรวมมาเก็บรักษาไว้ในตู้เย็นช่องธรรมกาได้นานเป็นปี เมื่อจะใช้จึงนำออกมาจากตู้เย็นรอให้ไข่ฟักเป็นตัวแล้วจึงนำไปเลี้ยงต่อไปผู้ตั้งกระทู้ แอน :: วันที่ลงประกาศ 2010-11-24 18:59:13


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3287458)

ทุกคนสนใจที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ของเรามั้ยค่ะถ้าสนใจติดต่อมาได้ที่เบอร์080-4371546 สินค้าของเรามีทั้งหมด 3 ชนิดได้แก่ผลิตภัณฑ์ไบโอเวอร์เตอร์ ช่วยสร้างแพลงตอนพืชและแพลงตอนสัตว์เป็นอาหารธรรมชาติของกุ้ง ช่วยควบคุมสีนำ้้ ช่วยย่อยสลายของเสียขี้เลนผลิตภัณฑ์หัวเชื้อจุลินทรีย์ ใช้ในการผลิตอาหารเสริมปลาหมักสมุนไพรใช้คลุกอาหารให้กุ้งกินช่วยเพิ่ม ประสิทธิภาพในการย่อยการดูดซึมปกป้องระบบทางเดินอาหารของกุ้ง และเพิ่มภูมิคุ้มกันโรคผลิตภัณฑ์สมุนไพรกุ้ง ช่วยส่งเสริมสนับสนุนการเจริญเติบโตของกุ้งขาว ช่วยให้กุ้งลอกคราบดีเป็นปกติสร้างเปลือกได้เร็ว สีสวยเปลือกเป็นมันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการย่อยและดูดซึมสารอาหารขับถ่ายดีขี้ยาว  และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคได้ด้วย

ผู้แสดงความคิดเห็น ตูน (toon_an_toon-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2012-04-12 16:04:22[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.