ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot


โรคกุ้งขาว
เกษตกรยุคใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
ศูนย์วิจัยประมง shrimp man
เว็บไซด์กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน่วยงานรัฐบาล
\Desktop\Development-of-the-Shrimp-Research-Network-in-Thailand
สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กรมประมง
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ. National Institute of Animal Health
ศูนย์วิจัยและพัฒนาชายฝั่งจันทบุรี


รู้จักโปรโตซัวกรีเกอรีน สาเหตุหลักของโรคขี้ขาว

 

กรีการีน คืออะไร ?
      กรีการีน (Gregarine) เป็นโปรโตซัว ใน Class Gregarinea (จำแนกตาม บพิธและนันทพร 2545) และมีหลาย Order และหลายชนิด แต่เรียกรวมกันว่า กรีการีน ส่วนใหญ่จะพบท่อทางเดินอาหารของแมลงและครัสเทเชียน (กุ้ง, ปู) แอนเนลิด สำหรับกุ้ง กรีการีนเป็นพยาธิที่สร้างผลเสียต่อสุขภาพกุ้ง เนื่องจากกรีการีนมีส่วนที่ใช้ยึดเกาะผนังลำไส้กุ้ง ที่เรียกว่า อิพิเมอไรต์ (epimerite) ซึ่งอาจทำให้ลำไส้เกิดแผลได้
รูปนี้แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างโดยรวมของโปรโตซัวชนิดนี้
ผู้วาดรูปโปรโตซัวคือ Dr. Jarrod Wood

โครงสร้างภายในของ โปรโตซัว Gregarina
คลังความรู้คู่ฟาร์มกุ้ง

โรคกุ้งขาว ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา article
โรคกุ้งที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย article
โปโตซัว สาเหตุที่ทำให้กุ้งตาย article
ไวรัสตัวแดงดวงขาว สงขลา
โรคหัวเหลือง
แจกไฟล์โรคทรอราซินโดรมแบบละเอียด
รวมสถานที่รับตรวจวิจัยโรคกุ้งและสัตว์น้ำ
คู่มือการวินิจฉัยโรคกุ้งทะเล
โรคของกุ้งขาว รวมเนื้อหา
โรคกุ้งทะเลมีทั้งสิ้น 41 ชนิดดังนี้
กุ้งตัวแดง เปลือกนิ่ม ภาวะเสี่ยง
สาเหตุที่เกี่ยวข้องกับโรคตัวแดงจุดขาว
โรคไวรัสในกุ้งขาว (Penaeus vannamei) ที่เลี้ยงในบ่อดิน
โรคเอ็มบีวี (Spherical baculovirosis หรือ Penaeus monodon-typed baculovirosis หรือ MBV)
โรคกุ้งที่เกิดจากเชื้อไวรัสCopyright © 2010 All Rights Reserved.

ราชันย์ฟาร์ม ฟาร์มเลี้ยงกุ้งขาวชีวภาพ
ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดตราด