ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot


โรคกุ้งขาว
เกษตกรยุคใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
ศูนย์วิจัยประมง shrimp man
เว็บไซด์กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน่วยงานรัฐบาล
\Desktop\Development-of-the-Shrimp-Research-Network-in-Thailand
สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กรมประมง
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ. National Institute of Animal Health
ศูนย์วิจัยและพัฒนาชายฝั่งจันทบุรี


โปโตซัว สาเหตุที่ทำให้กุ้งตาย article

โรคที่เกิดจากเชื้อโปรโตซัว

โรคที่เกิดจากเชื้อโปรโตซัว
โปรโตซัวจะดำรงชีวิตโดยเกาะอยู่ตามเปลือกกุ้ง ทำให้กุ้งเป็นเมือก ไม่ลอกคราบ หาก
เกาะที่เหงือกจะทำให้กุ้งหายใจลำบาก และอาจตายได้ โปรโตซัวที่ทำให้เกิดโรคนี้ได้แก่
โปรโตซัวที่ดำรงชีวิตแบบ ยึดเกาะเช่น Zoothamnium sp.,Epistylis sp.,Vorticella sp.
โดยส่วนมากที่พบจะเป็น Zoothamnium sp. ซึ่งพบได้ทั่วไปในน้ำทะเล โดยหาก
เกาะกุ้งน้อย จะมองไม่ค่อยออกแต่จะเป็นเมือกลื่นๆ เมื่อส่องด้วยกล้องจุลทัศน์จะเห็นเป็น
เส้นใยตามตัว พบได้ทั้งโรงเพาะฟัก และบ่อดิน โดยมาก จะพบในบ่อที่มีการจัดการคุณภาพน้ำไม่ดี และมีการเลี้ยงแบบหนาแน่นมาก หากพบในปริมาณมากและมีการเกาะที่เหงือกจะรุนแรง
และอันตราย เนื่องจาก กุ้งจะหายใจลำบาก และไม่กินอาหาร สามารถป้องกันได้โดยการดูแล
พื้นบ่อให้สะอาดไม่ให้มีของเสียหมักหมม และการถ่ายน้ำเพื่อกระตุ้นให้กุ้งลอกคราบ
ในการรักษาก็จะใช้การถ่ายน้ำเพื่อกระตุ้นการลอกคราบ ติดต่อกันหลายหลายครั้ง แต่ในกุ้งเล็ก
อาจใช้สารเคมี เช่น ไตรฟูลารินช่วยในการลดปริมาณลงได้ แต่ต้องระวังเรื่องปริมาณออกซิเจนในบ่อ
และมีน้ำเตรียมพร้อมไว้สำหรับการถ่ายน้ำคลังความรู้คู่ฟาร์มกุ้ง

โรคกุ้งขาว ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา article
โรคกุ้งที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย article
รู้จักโปรโตซัวกรีเกอรีน สาเหตุหลักของโรคขี้ขาว
ไวรัสตัวแดงดวงขาว สงขลา
โรคหัวเหลือง
แจกไฟล์โรคทรอราซินโดรมแบบละเอียด
รวมสถานที่รับตรวจวิจัยโรคกุ้งและสัตว์น้ำ
คู่มือการวินิจฉัยโรคกุ้งทะเล
โรคของกุ้งขาว รวมเนื้อหา
โรคกุ้งทะเลมีทั้งสิ้น 41 ชนิดดังนี้
กุ้งตัวแดง เปลือกนิ่ม ภาวะเสี่ยง
สาเหตุที่เกี่ยวข้องกับโรคตัวแดงจุดขาว
โรคไวรัสในกุ้งขาว (Penaeus vannamei) ที่เลี้ยงในบ่อดิน
โรคเอ็มบีวี (Spherical baculovirosis หรือ Penaeus monodon-typed baculovirosis หรือ MBV)
โรคกุ้งที่เกิดจากเชื้อไวรัสCopyright © 2010 All Rights Reserved.

ราชันย์ฟาร์ม ฟาร์มเลี้ยงกุ้งขาวชีวภาพ
ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดตราด