ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot


โรคกุ้งขาว
เกษตกรยุคใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
ศูนย์วิจัยประมง shrimp man
เว็บไซด์กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน่วยงานรัฐบาล
\Desktop\Development-of-the-Shrimp-Research-Network-in-Thailand
สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กรมประมง
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ. National Institute of Animal Health
ศูนย์วิจัยและพัฒนาชายฝั่งจันทบุรี


โรคกุ้งขาว ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา article

โรคกุ้งที่เกิดจากเชื้อรา

โรคที่เกิดจากเชื้อรา
เป็นปัญหาที่ไม่ค่อยรุนแรงนัก สามารถป้องกันได้หากมีการจัดการน้ำที่ดีพอ
เชื้อราที่สร้างปัญหาให้กับการเลี้ยงกุ้งคือ Legenidium callinectes, Sirolpidium sp.
ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้กุ้งตาย และโตผิดปรกติ และเชื้อ Fusarium mycosis ซึ่งทำ
ให้เกิดบาดแผลในกุ้งที่อ่อนแอ เชื้อเหล่านี้จะอาศัยอยู่ตามพื้นบ่อ โดยเชื้อจะไม่ทำให้กุ้งถึงตาย
แต่จะทำให้กุ้งเป็นแผล และอักเสบ
โรคกุ้งที่เกิดจากเชื้อรา
โรคเชื้อราแลคจินิเดียม ....>>ต้องการอ่านฉบับเต็ม<<
สาเหตุ เกิดจากเชื้อรา Legenidium callinectes
อาการ ลูกกุ้งจะจมอยู่นิ่งๆพื้นบ่อ การกินอาหารจะน้อยลง ลำตัวจะออกสีเหลืองครีม หรือ
มีจุดสีน้ำตาลอ่อนตลอดลำตัว กล้ามเนื้อเปื่อยเน่า ลูกกุ้งจะมีอัตราการตาย 10 %
ทุกวัน หากไม่แก้ไขอาจจะทำให้การสูญเสียเพิ่มมากขึ้นได้
การป้องกัน ดูแลอย่าให้มีตะกอนมากที่บริเวณพื้นบ่อ (ถ้าเป็นโรงเพาะฟักให้ดูดออก)
การรักษา ใช้ไอโอดีนอัตรา 1 ลิตรต่อไร่(บ่อดิน)
โรคเหงือกดำ
สาเหตุ เกิดจาเชื้อรา Fusarium mycosis
อาการ เชื้อราจะเข้าเกาะทำลายเหงือกทำให้เหงือกบวมพอง เกิดกับกุ้งกุลาดำที่โตเต็มวัย
กุ้งจะตายภายใน 7-10 วันหลังจากที่เชื้อเข้าเกาะ
การป้องกัน ให้อาหารกุ้งในปริมาณที่พอดี เพื่อลดการตกค้างของอาหารที่ก้นบ่อจนน้ำเสียกุ้งอ่อนแอ
จนเชื้อราเข้าเกาะได้ง่าย
การรักษา ใช้ไอโอดีนอัตรา 1 ลิตรต่อไร่
โรงกุ้งหลังหัก, ลูกกุ้งตัวแดง
สาเหตุ เกิดจากเชื้อราที่ขึ้นตามหนวด และความเครียด มักจะเกิดกับกุ้งระยะนอเพลียส จนถึง
ระยะ โพสลาร์วา(พี) 3-4
อาการ ลักษณะภายนอกไม่แตกต่างจากกุ้งปกติ ลูกกุ้งไม่กินอาหาร อ่อนแอ ว่ายน้ำช้าลง
ว่ายวนควงสว่านลงก้นบ่อ ลูกกุ้งระยะไมซีส จะตายหมดบ่อ ภายใน 2-3 วัน เมื่อตรวจด้วย
กล้องจุลทัศน์จะพบจุดสีน้ำตาลแตกแขนงอยู่เป็นจำนวนมาก
การรักษาและป้องกัน ฆ่าเชื้อด้วยไอโอดีน และให้กินยาปฏิชีวนะ

จากข้อมูลกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
คลังความรู้คู่ฟาร์มกุ้ง

โรคกุ้งที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย article
โปโตซัว สาเหตุที่ทำให้กุ้งตาย article
รู้จักโปรโตซัวกรีเกอรีน สาเหตุหลักของโรคขี้ขาว
ไวรัสตัวแดงดวงขาว สงขลา
โรคหัวเหลือง
แจกไฟล์โรคทรอราซินโดรมแบบละเอียด
รวมสถานที่รับตรวจวิจัยโรคกุ้งและสัตว์น้ำ
คู่มือการวินิจฉัยโรคกุ้งทะเล
โรคของกุ้งขาว รวมเนื้อหา
โรคกุ้งทะเลมีทั้งสิ้น 41 ชนิดดังนี้
กุ้งตัวแดง เปลือกนิ่ม ภาวะเสี่ยง
สาเหตุที่เกี่ยวข้องกับโรคตัวแดงจุดขาว
โรคไวรัสในกุ้งขาว (Penaeus vannamei) ที่เลี้ยงในบ่อดิน
โรคเอ็มบีวี (Spherical baculovirosis หรือ Penaeus monodon-typed baculovirosis หรือ MBV)
โรคกุ้งที่เกิดจากเชื้อไวรัสCopyright © 2010 All Rights Reserved.

ราชันย์ฟาร์ม ฟาร์มเลี้ยงกุ้งขาวชีวภาพ
ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดตราด