ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot


โรคกุ้งขาว
เกษตกรยุคใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
ศูนย์วิจัยประมง shrimp man
เว็บไซด์กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน่วยงานรัฐบาล
\Desktop\Development-of-the-Shrimp-Research-Network-in-Thailand
สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กรมประมง
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ. National Institute of Animal Health
ศูนย์วิจัยและพัฒนาชายฝั่งจันทบุรี


โรคกุ้งที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย article

โรคของกุ้งที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย

โรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย
โรคจากเชื้อวิบริโอ | โรคเรืองแสง | โรคตับอักเสบ | โรคกุ้งขี้ขาว
 
โรคจากเชื้อวิบริโอ
โรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียในกุ้ง ส่วนมากจะเกิดจากเชื้อแบคทีเรียสกุลวิบริโอ
ซึ่งโดยธรรมชาติแล้ว เชื้อวิบริโอนี้จะเป็นเชื้อปรกติที่พบตามตัวกุ้ง เหงือก และทางเดินอาหารอยู่แล้ว
แต่จะทำให้เกิดโรคได้เมื่อสภาวะแวดล้อมต่างๆ ไม่เหมาะสม เช่นขาดสารอาหาร สภาวะแวดล้อม
ไม่เหมาะสม กุ้งเครียด อ่อนแอ หรือแสดงอาการร่วมกับไวรัสชนิดอื่น
สาเหตุเกิดจากเชื้อ Vibrio parahaemolyticus, V. harveyi, V. alginilyticus
อาการกุ้งกินอาหารน้อยลง ลำไส้ขาว ตับ ตับอ่อนผิดปรกติ สีเนื้อจะขุ่น ขึ้นมาเกาะขอบบ่อ
ตัวสกปรก มีตะกอนเกาะตามผิว ตัวหลวม เมื่อนำตับและตับอ่อน มาเพาะเชื้อจะพบเชื้อ
เป็นจำนวนมาก หากปล่อยไว้นาน อาการจะรุนแรงรักษายาก
 
โรคเรืองแสง
เป็นโรคที่สร้างความเสียหายให้อย่างมากต่อโรคเพาะฟัก และบ่อดิน พบแพร่กระจาย
ทั่วไปทั้งตามชายฝั่งและพื้นที่ความเค็มต่ำ
สาเหตุเกิดจากสาเหตุโน้มนำหลายประการทั้งคุณภาพน้ำที่ไม่ดี ทำให้เชื้อV. harveyi
ที่ปรกติพบอยู่แล้วในน้ำเข้าทำอันตรายต่อกุ้ง เมื่อกุ้งไม่แข็งแรง
อาการกุ้งลอยขอบบ่อ ไม่กินอาหาร ตัวหลวม สีลำตัวจะขุ่น ซี่เหงือกมีสีดำ ตับอักเสบ ตับอ่อน
สีซีดลง และจะมีการเรืองแสงเกิดขึ้นในเวลากลางคืน
การรักษายาปฏิชีวณะ และ ฆ่าเชื้อในน้ำด้วยไอโอดีน หรือ บีเคซี
 
โรคตับอักเสบ
พบมากในเขตน้ำกร่อยและเค็ม โดยจะออกฤทธิ์ที่ตับ และตับอ่อน ซี่งเป็นแหล่ง
สะสมอาหารและสร้างน้ำย่อย สะสมเกลือแร่ และสารพิษต่างๆ ทำให้มีโอกาสติดเชื้อได้ง่าย
โดยเชื้อจะเข้าสู่ตัวกุ้งทางการกินอาหาร และบาดแผล
สาเหตุเกิดจากการจัดการภายในบ่อที่ไม่ดี ทำให้เชื้อในสกุล Vibrio sp. ที่มีอยู่ในน้ำ
เข้าทำอันตรายต่อกุ้ง โดยเฉพาะตับและตับอ่อน
อาการกุ้งอ่อนแอกินอาหารได้น้อยลง ตับจะมีขนาดโต หรือฝ่อ เปลี่ยนเป็นสีขาว ซีด หรือดำคล้ำ
กล้ามเนื้อมีสีขาวขุ่น ถ้าไม่ทำการรักษากุ้งจะลอยหัวและเริ่มตายมากขึ้น
 
โรคกุ้งขี้ขาว
สาเหตุเกิดจากอาการลำไส้ตอนบนของกุ้งตอนบนอักเสบ เนื่องจากอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อรา หรือ
อาหารมีคุณภาพต่ำ เช่นปลาป่นที่มีคุณภาพต่ำและปนเปื้อนแคปซูลของแบคทีเรีย
การติดเชื้อแบคทีเรียสกุลวิบริโอ
อาการลำไส้ตอนต้นของกุ้งอักเสบ ขุนขาว ขี้กุ้งจะเป็นสีขาว ในกรณีที่กุ้งเป็นขี้ขาวจำนวนมาก
จะพบขี้กุ้งลอยตามน้ำอยู่บริเวณริมขอบบ่อด้านปลายลม
การป้องกันรักษาให้กุ้งกินยาซัลฟา+ไตรเมทโธปริม 3-5 กรัม/อาหาร 1 ก.ก. ทุกมื้อ 5-7 วัน
 คลังความรู้คู่ฟาร์มกุ้ง

โรคกุ้งขาว ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา article
โปโตซัว สาเหตุที่ทำให้กุ้งตาย article
รู้จักโปรโตซัวกรีเกอรีน สาเหตุหลักของโรคขี้ขาว
ไวรัสตัวแดงดวงขาว สงขลา
โรคหัวเหลือง
แจกไฟล์โรคทรอราซินโดรมแบบละเอียด
รวมสถานที่รับตรวจวิจัยโรคกุ้งและสัตว์น้ำ
คู่มือการวินิจฉัยโรคกุ้งทะเล
โรคของกุ้งขาว รวมเนื้อหา
โรคกุ้งทะเลมีทั้งสิ้น 41 ชนิดดังนี้
กุ้งตัวแดง เปลือกนิ่ม ภาวะเสี่ยง
สาเหตุที่เกี่ยวข้องกับโรคตัวแดงจุดขาว
โรคไวรัสในกุ้งขาว (Penaeus vannamei) ที่เลี้ยงในบ่อดิน
โรคเอ็มบีวี (Spherical baculovirosis หรือ Penaeus monodon-typed baculovirosis หรือ MBV)
โรคกุ้งที่เกิดจากเชื้อไวรัสCopyright © 2010 All Rights Reserved.

ราชันย์ฟาร์ม ฟาร์มเลี้ยงกุ้งขาวชีวภาพ
ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดตราด