ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot


โรคกุ้งขาว
เกษตกรยุคใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
ศูนย์วิจัยประมง shrimp man
เว็บไซด์กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน่วยงานรัฐบาล
\Desktop\Development-of-the-Shrimp-Research-Network-in-Thailand
สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กรมประมง
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ. National Institute of Animal Health
ศูนย์วิจัยและพัฒนาชายฝั่งจันทบุรีโรคหัวเหลือง

   
โรคหัวเหลือง

            โรคไวรัสหัวเหลืองเริ่มมีการระบาดในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2535 ในภาคใต้ 
และแพร่กระจายไปในหลายจังหวัด สร้างความเสียหายแก่ธุรกิจการเพาะเลี้ยงกุ้งเป็นอย่างสูง

สาเหตุ    เกิดจากเชื้อไวรัสวายบีวี (YBV: Yellow-head baculovirus) ซึ่งมีความยาว
           150-200 นาโนเมตร  เส้นผ่านศูนย์กลาง 45-50 นาโนเมตร  สามารถติดเชื้อได้ทั้ง
            บริเวณเหงือก ต่อมน้ำเหลือง อวัยวะสร้างเม็ดเลือดและเม็ดเลือด  การวินิจฉัยทำโดย
            การตรวจย้อมเม็ดเลือด ประกอบกับการดูอาการ และอัตราการตายที่เพิ่มขึ้น

สภาพแวดล้อมที่ก่อให้เกิดโรค อุณหภูมิ 30-80 องศาเซลเซียส ความเค็ม 27-28 ppt.
            pH 6-7 สามารถมีชีวิตอยู่ได้ โดยเชื้อสามารถอยู่อย่างอิสระในน้ำได้ 7 ชั่วโมง
            พบมากในกุ้งอายุ 50-70 วัน

อาการ    ลักษณะของกุ้งที่เป็นโรคจะมีอาการตัวซีด เหงือกและตับอ่อนเหลืองอย่างชัดเจน
            กุ้งจะอ่อนเพลียมาเกยขอบบ่อ ไม่มีแรงดีดตัว และอัตราการตายของกุ้งสูงมากภายใน
            3-4 วัน และตายหมดภายใน 5 วัน หลังจากตรวจพบการแสดงอาการครั้งแรก

การป้องกัน คัดลูกกุ้งที่ปลอดโรคผ่านการตรวจพีซีอาร์ กำจัดพาหะของโรค เช่นกุ้ง ปู และน้ำที่ใช้
             ควรผ่านการฆ่าเชื้อ เนื่องจากโรคนี้ยังไม่สามารถรักษาให้หายได้การป้องกันจึงเป็น
             วิธีที่ดีที่สุด

 

ลักษณะของกุ้งที่ติดโรคหัวเหลือง

 

 

ลักษณะเหงือกกุ้งกุลาดำปกติ (ซ้าย) และ เหงือกกุ้งที่ติดโรคหัวเหลือง (ขวา)

 

ลักษณะเม็ดเลือดกุ้งกุลาดำปกติ

 

  

เม็ดเลือดที่ติดไวรัสหัวเหลืองจะนิวเคลียสสีเข้มขึ้นขยายตัวเกือบเต็มเซล(ซ้าย)
และ เม็ดเลือดที่นิวเคลียสของเซลแตกออก (ขวา)

 

ต่อมน้ำเหลืองกุ้งกุลาดำปกติ

 

ต่อมน้ำเหลืองกุ้งกุลาดำที่ติดเชื้อไวรัสหัวเหลือง เซลจะตายและแตกกระจาย

 

ภาพจากกล้องจุลทัศน์อิเล็กตรอน เชื้อไวรัสหัวเหลืองขยาย 66,000 เท่า« Back


คลังความรู้คู่ฟาร์มกุ้ง

โรคกุ้งขาว ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา article
โรคกุ้งที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย article
โปโตซัว สาเหตุที่ทำให้กุ้งตาย article
รู้จักโปรโตซัวกรีเกอรีน สาเหตุหลักของโรคขี้ขาว
ไวรัสตัวแดงดวงขาว สงขลา
แจกไฟล์โรคทรอราซินโดรมแบบละเอียด
รวมสถานที่รับตรวจวิจัยโรคกุ้งและสัตว์น้ำ
คู่มือการวินิจฉัยโรคกุ้งทะเล
โรคของกุ้งขาว รวมเนื้อหา
โรคกุ้งทะเลมีทั้งสิ้น 41 ชนิดดังนี้
กุ้งตัวแดง เปลือกนิ่ม ภาวะเสี่ยง
สาเหตุที่เกี่ยวข้องกับโรคตัวแดงจุดขาว
โรคไวรัสในกุ้งขาว (Penaeus vannamei) ที่เลี้ยงในบ่อดิน
โรคเอ็มบีวี (Spherical baculovirosis หรือ Penaeus monodon-typed baculovirosis หรือ MBV)
โรคกุ้งที่เกิดจากเชื้อไวรัสCopyright © 2010 All Rights Reserved.

ราชันย์ฟาร์ม ฟาร์มเลี้ยงกุ้งขาวชีวภาพ
ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดตราด